zbiur

          Mirosław Kowalewski
biuro@zbiur.com

STRONA W BUDOWIE... (jeszcze chwilkę)

ZBIUR Mirosław Kowalewski; ul. Lanciego 6/71 02-792 Warszawa; tel. (22) 6494506; kom. 0 607 916725; e-mail:biuro@zbiur.com; Ewid. Dział. Gosp. m.st. Warszawy nr 103882; NIP 521-119-44-23; Regon 91135772; bank PekaoSA 02 12406247 1111000049762413; PKD: 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania, 72.30.Z Przetwarzanie danych, 72.40.Z Działalność związana z bazami danych, 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących, 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów, 74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi